Kapıdaki asma kilidin yakın çekimi

Gizlilik Politikası.

ONOTIO Teknoloji Hizmetleri A.Ş. olarak, özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda veri sorumlu sıfatıyla sizleri kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki sebepler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklarınız hakkında bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Ziyaretçilerimiz

Web sitemizde yer alan iletişim bölümü ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla bizlerle iletişime geçerek paylaştığınız Ad Soyad, E-Posta, Telefon ve Mesaj Konusu/İçeriği şeklindeki kişisel verilerinizi, bizimle iletişime geçtiğiniz konularla ilgili sizlere dönüş yapabilmek, görüş ve taleplerinizi değerlendirebilmek ve sizlerle tekrar iletişime geçebilmek amaçlarıyla veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimizin korunması için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işliyoruz.

Ayrıca, web sitemiz bazı sosyal medya hesaplarımıza ilişkin bağlantılar içerebilmektedir. İlgili sosyal medya sağlayıcıların sembollerine tıklayarak söz konusu sosyal medya hesaplarımıza ayrıca erişiminiz söz konusu olabilir. Söz konusu sosyal ağlar kişisel verilerinizi ayrıca toplayabilir ve işleyebilir. Bu toplanan veriler ve veri işleme faaliyetleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz yoktur. Söz konusu sosyal medya hesaplarınıza erişmeniz halinde, ilgili sosyal medya sağlayıcı kuruluşlar tarafından yayınlanan gizlilik bildirimlerini ve kullanım şartlarını incelemenizi öneririz.

Müşteri ve Potansiyel Müşterilerimiz

Şirketimiz tarafından, siz müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimizin temsilcilerinin/ yetkililerinin/çalışanlarının kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, işlem güvenliği bilgisi kategorilerindeki kişisel verilerini toplayabiliyoruz. Toplanan kişisel verilerinizi şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak ve CRM çalışmalarını yürütmek amaçlarıyla, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işliyoruz.

İş Ortağı/Tedarikçilerimiz

İş ortaklarımız/tedarikçilerimizin kişisel verileri ya da kurumsal iş ortakları ya da tedarikçilerimizin temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, sözleşme ilişkisinin kurulması ve yerine getirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizin yönetilmesi, iletişim kurulması amaçları ile Kanun madde 5/2 (f) kapsamında meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Bizlerle paylaştığınız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Bunun dışında kişisel verileriniz mevzuat çerçevesinde bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden gelecek talepler kapsamında ve uyuşmazlıklar halinde yetkili mercilere aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi

Kişisel Verileriniz, web sitemiz üzerinden ilgili iletişim formlarını doldurmanız ve/veya diğer iletişim kanallarıyla bizlerle iletişime geçmeniz halinde doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@onotio.com adresine e-posta ile gönderebilir, kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak Yahya Kahya Mahallesi Aynalı Çeşme Cad. No:39 D:3 Beyoğlu İstanbul adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz başvurunuzla ilgili kimliğinizi doğrulama ihtiyacı duyabilecek olup başvurunuz bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde cevaplandıracaktır.