Geliştiriciler

Çeviklik


DevSecOps’ın ilk büyük avantajı, kuruluşların Çevik yazılım geliştirme temellerini alarak şirketin geri kalanına uygulayabilmesini sağlamasıdır. Çeviklik, artık yalnızca yazılım geliştirmede değil iş operasyonlarında da kullanılacaktır. Sonuç, daha hızlı pazarlama ve aynı zamanda yapım kalitesi sunan verimli uygulamalar olacaktır. DevSecOps prensiplerini uygulayarak kuruluşlar, kaliteden ve verimlilikten ödün vermeden geliştiricilerini daha hızlı olabilmeleri için güçlendirmektedir.

Uçtan Uca Performans Analizi


Birleşik İzleme ile uygulamaların test, üretim öncesi ve üretim ortamlarında beklendiği gibi çalışacağından emin olabileceksiniz. Herhangi bir sorun çıkarsa bu sorunu anında tespit ederek dili ne olursa olsun uygulama performans sorununa neden olan kod satırına kadar kolayca ulaşabileceksiniz.

Pazarlama Süresini Kısaltır


DevSecOps, Sürekli Teslimat sağlayarak yazılım dağıtımınızı daha hızlı yapmanızı sağlar. "Tüm şirketler yazılım şirketidir" akımını, pazarlama süresi fırsatları bağlamında ele alın. Yazılımını en hızlı şekilde teslim edebilen şirket kazanır ve yazılım teslimatı hızlandırmanın tek yolu, geliştirici makinesinden üretim sunucusuna insan müdahalesi olmadan bir dağıtım süreci sağlayan uçtan uca otomasyondur. DevSecOps, bu otomasyon sürecinin sağlayıcısıdır.

Sürüm Kalitesi


DevSecOps kullanan kuruluşlarda, beklendiği gibi çalışan bir uygulamayı geliştirmek ve çalıştırmaktan herkes sorumludur. Tüm ekip kalite, performans, kullanıcı deneyimi, stabilite, güvenlik ve hatta pazarlama süresi gibi ortak amaçları paylaşır. DevSecOps prensipleri her adımın izlendiğinden, her değişikliğin bilindiğinden ve herkesin değişikliklerin kaliteye etkisini anladığından emin olur.

Müşteri Deneyimini İyileştir


DevSecOps kültürünü kullanmanın en önemli nedeni daha kaliteli bir hizmeti son kullanıcılarınıza daha hızlı ulaştırabilmektir. Geliştirici, Operasyon ve iş ekipleri arasında birden fazla geri bildirim döngüsünün bulunduğu işbirliği odaklı bir kültür oluşturarak kuruluşlar, geliştirme aşamasında bir hatayı daha kısa sürede tespit edebilir, daha iyi kod dağıtımı yapabilir, hata ayıklamada geçen süreyi azaltabilir, ortalama onarım süresini geliştirebilir ve sonuç olarak daha iyi bir müşteri deneyimi sunabilirler.

Operasyon

Operasyon ve Yazılım Geliştirmeyi Entegre Edin


Küçük Hizmetlerden Ana Sistemlere, operasyona gün geçtikçe daha fazla talep gelmektedir. Pazara daha hızlı bir şekilde, daha hızlı yazılım dağıtımı yaparak ve %100 çalışma zamanı garantisiyle çıkmanız beklenmektedir. Merkezi yönetim ve gerçek zamanlı makine analitiklerini, yazılım dağıtım yaşam süresi boyunca ve tüm altyapılarınızda kullanarak gerçek zamanlı uygulama ve işletme anlayışını yakalayın.

Servis Dağıtımını Kolaylaştırma


DevSecOps, tüm kuruluşun hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için ekiplerin ihtiyaç duyduğu güveni getirir. Geliştiriciler ile operasyon arasında sürekli bir iletişim hattının bulunduğu geleneksel şelale ‘’waterfall’’ modelinde kullanılan gelişigüzel getirilmiş ve hataya meyilli işlemleri değiştirerek ekipler daha hızlı ilerleyebileceklerini, küçük değişiklikleri daha sıklıkla dağıtabileceklerini, hata ve fırsat tespitini neredeyse gerçek zamanlı olarak sıklıkla yapabileceklerini ve son olarak geri değil ileri adım atacaklarını deneyimlerinden öğrenebilirler.

Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Birleşik Yönetim


Dijitalleşen ekonomide ortaya çıkan uygulama sorunlarını işletmenize etki etmeden ve izleme araçlarınızın kaynaklarınızı tüketmediğinden emin olarak ileriye dönük bir şekilde tespit ettiğinizden ve çözüm uyguladığınızdan emin olmanız gerekmektedir. Tek birleşik bir izleme ve analitik platformu kullanarak, mobilden DB yönetime karmaşık dağıtılmış SILO yönetim araçlarını yönetmenin zorluklarını ve masrafını neredeyse 0 ek masrafla ortadan kaldırmış olacaksınız.

Olay Yönetimi ve Hizmet Dağıtımı


Bir olayın işletmenize olan etkisini anlama yeteneğini elde edin. Bir sunucuyu kaybetmek apaçık bir sorundur, fakat bunun işletmenize gerçek zamanlı etkisi nedir? Uçtan uca izleme ve iş analitikleri ile herhangi bir operasyonel olayın işletmenize getirdiği sonuçlarını ve bu sorunların en iyi çözüm yolunu bir müşteriniz etkilenmişçesine anında anlayacaksınız.

Operasyonel Verimliliği Artırmak


DevSecOps ile geliştirme ve operasyon arasında çok daha fazla işbirliğinin ve daha az anlaşmazlığın olduğunu göreceksiniz; bunun en basit nedeni sürekli dağıtım modelinin geliştirme ve operasyonun sorumluluklarını tek bir döngü üzerinde toplamasıdır. DevSecOps, doğru kararları daha hızlı ve çok daha verimli bir şekilde vermenizi sağlayacaktır.

Altyapı

Doğru Değerlendirme ve Planlama Yapın


Temel altyapı sağlığı metriklerinin dışına çıkın ve altyapınızın uygulamalarınızın gerçek performansını nasıl etkilediğini iş faaliyeti ve kod seviyesine kadar anlayın. Altyapı gereklilikleri ne olursa olsun uygulama geliştirme, çalıştırma, işletme ve güvenliğini sağlama konusunda görünürlük kazanın.

Sorunsuz Taşıma


Uygulama haritalama teknolojisi kullanarak kurumunuzun iş süreçlerini ve uygulamalarına hizmet eden yazılım, sunucu, depolama, güvenlik, ağ altyapıları dahil olmak üzere referans değerleri alınarak; sonraki adımınız ne olursa olsun ortamınıza ve gelecekteki BT altyapısındaki etkisi hakkında her şeyi anlayabilir ve bu konularda daha fazla kontrole sahip olabilirsiniz.

Sorumluluk


Sağlayıcılar sıklıkla size yaklaşarak ürünlerine ve/veya hizmetlerine yatırım yapmanızın uygulamalarınızın hızını nasıl ve neden geliştireceğini, işletmenizi geliştirerek daha iyi bir müşteri deneyimini nasıl sağlayacaklarını vb. açıklamaya çalışacaktır. DevSecOps’ın bütünleşmiş parçası olan iş zekası ile altyapınızda yapılacak değişikliklerin işletmenizde ne gibi geri donuşum oluşturacağını tahmin edebilir ve yatırımları ölçebilirsiniz.

Ölçeklendirmeyi Doğru Yapın


Genellikle yukarı ölçeklendirme başarısızlıkla sonuçlanır. Sonuç olarak masrafların ekonomik olmadığı veya daha büyük bir donanımın olmadığı bir noktaya gelirsiniz. DevSecOps araçlarının doğru dağıtılması, talep arttıkça doğru bir şekilde nasıl ölçeklendirme yapacağınıza karar vermenizi ve tüm ortamlarda dikey ölçeklendirme yerine yatay ölçeklendirme değerlendirmesi yapmanızı sağlayacaktır.

Tamamen Görünürlük


Modern uygulamaları çalıştırmak ve güvenliğini sağlamak için gerekli görünürlüğü elde edin. Tüm BT ekiplerine ve özellikle Altyapıya gün geçtikçe daha fazla talepte bulunulmaktadır. DevSecOps kullanan BT kuruluşlarında beklendiği gibi çalışan bir uygulamayı geliştirmek ve çalıştırmaktan herkes sorumludur. Tüm ekip kalite, performans, kullanıcı deneyimi, stabilite, güvenlik ve hatta pazarlama süresi gibi ortak amaçları paylaşır. DevSecOps prensipleri her adımın izlendiğinden, her değişikliğin bilindiğinden emin olur ve altyapının hangi rolü ne şekilde yerine getirdiğini anlar.

Yönetim

Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarın


DevSecOps kültürüne geçmenin büyük avantajlarından biri BT silolarını ortadan kaldırmasıdır. Standart bir BT ekibi, her biri sertifikalı profesyonellerden oluşan farklı alanlarda uzmanlardan oluşur ve hepsinin yapılması gereken hakkında çelişen fikirleri olabilir. DevSecOps uygulamaları ve araçları “tahmin yürütme” gereksinimini ortadan kaldırarak yapılması gereken doğru hamleyi sağlar.

Verimliliği Artırın


DevSecOps kültürüne dahil edilen önemli ana fikir, yeni kazanç getiren hizmetlerin daha hızlı bir şekilde çevrimiçi hale getirilebilmesi yeteneğidir. Kuruluşlar, DevSecOps metoduna başvurarak yeni hizmetleri veya özellikleri piyasaya sürmede ve güncellemede ortaya çıkan ek masraflarla baş edebilir, böylece pazar taleplerini daha hızlı bir şekilde karşılayabilirler.

"Savaşmaya" Son


Geleneksel bir BT kuruluşunda, yazılımı üretime sunmak yüksek risk içeren bir tekliftir. Sorunlarla, gerilimle ve sürekli sorunlarla boğuşmayla dolu bir süreçtir ve üretimde bir sorunla karşılaşıldığında “birbirini suçlama” başlar. DevSecOps kuruluşları, her üyesinin çeşitli BT alanlarını temsil ettiği ve tümünün sadece bir işten sorumlu tutulduğu ayrılmış görevler arası bir ekip oluşturur, hepsi yalnızca bir iş tanımında bulunur ve bir sorun olduğunda tam olarak nerede olduğunu ve çözümü kimin sorumluluğunda olduğunu tespit edebilirler.

İş Değerlendirmesi


Dijitalleşme, işletmelerin gelişmeleri için BT harcamalarına bağlı olduğu anlamına gelir, fakat BT yöneticileri işletme harcamalarına ikna etmekte zorluk çekerler. Yönetim sisteminiz içerisinde iş zekasını kullanarak harcanan her kuruşun sonucunu, herhangi bir eklemeyi, hareketi veya değişikliği doğru bir şekilde tahmin edebileceksiniz.

Yenilikçiliği Geliştirin


Yenilik, dijital dönüşüm için çok önemlidir. Günümüz dünyasında yenilik yazılıma karşılık gelmektedir. Kuruluşlar, geliştirici verimliliğini düşüren engellerden kurtulmalı ve pazara açılma süresini geciktiren süreçleri kolaylaştırmalıdır. Kısacası DevSecOps, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmeleri için yazılım kalitesinin dağıtımını hızlandırma konusunda kuruluşlara yardımcı olur.

Destek

Destek Kalitesini Geliştirin


DevSecOps’ın en önemli avantajlarından biri, sürekli geri bildirim alabilmesi ve bu geri bildirimleri işletmeyi desteklemek için daha hızlı bir şekilde devreye almasıdır. Operasyon, geleceğe dönük olarak nelerin yapılması gerektiğini iyi bir şekilde anlayarak işletmenin ihtiyaçlarına çok daha etkili ve verimli bir şekilde yanıt verebilecektir.

Ortalama Onarım Süresini (MTTR) Ortadan Kaldırın


Yaşam döngüsü boyunca yalnızca test aşamasına değil performansa odaklanarak, DevSecOps ekipleri ürünlerindeki sorunları çözülmesi kolayken ürünlerin dağıtımı gerçekleşmeden önler. Aşırı, yüksek maliyetli onarımlardan kaçınarak son derece tatmin edici ve cazip kullanıcı deneyimi sunar. Fakat, temel üretimde bir sorunla karşılaşılırsa üretim problemi ortaya çıkmadan önce iş zekası, doğrudan kaynak koda kadar uyarıda bulunur.

Müşteri Hizmetini Geliştirin


Genellikle kuruluşlar sorunlardan müşteri şikayetleri yoluyla haberdar olur ve destek ekipleri sorunlara ulaşabilmek için saatlerini harcayabilir. Sınıfının en iyisi DevSecOps araçları ve uygulamalarıyla tam olarak aradığınız müşteri işlemini kayıtlardan bulabileceksiniz veya bu yolu izleyerek müşteri memnuniyetsizliğinin nedenini tespit edebileceksiniz, böylece altyapıya ve kullanıcının kullandığı koda destek olacaksınız.

Değişimin Riskini Azaltın


Genellikle BT değişiklikten korkar, bu da birçok operasyon sorununun nedenidir. Günümüzde, işletme tarafından BT’den beklenen hızı ve çevikliği karşılamak için değişim kaçınılmazdır ve gereklidir. DevSecOps’a geçmek ve tüm değişikliklerin yaşam döngüsünün otomasyonu ile geliştirmeden çalıştırmaya tek bir bütünleşmiş uçtan uca süreç, ilerlemenizi hızlandırmanın yanı sıra değişim riskini en aza indirir.

Güvenlik

İşgücünü Güvenli Hale Getirin


Kullanıcılarınızın hareket halinde olması ve bulut uygulamalarına doğrudan bağlanabilmeleri nedeniyle, kullanıcılarınız artık mevcut güvenlik sistemleri tarafından korunmamaktadır. Öncü Bulut Güvenlik çözümümüz yardımıyla, hep ihtiyaç duyduğunuz koruma ile tam güvenli bir ortam temin edeceksiniz.

Uygulamaları ve Verileri Koruyun


Bulut Güvenlik Hizmetimiz, bir internet üzerinde ya da veri merkezinde çalışan özel uygulamalara hatasız, sıfır güvenli erişim temin edecektir. Uygulamalarınızı hiçbir zaman kontrolsüz internete maruz bırakmayacağından, yetkisiz kullanıcılar açısından tamamıyla görünmez kılınacaktır.

Güvenli Müşteri Erişimi


Bulut hizmetimiz, uygulamalarınızın bir veri merkezinde ya da açık ve özel bir bulutta saklanmasına bakılmaksızın, ticari müşterilerinizin internet üzerindeki uygulamalara hatasız ve güvenli erişmelerini sağlayacaktır.

BÜLTENE ÜYE OLBÜLTENE ÜYE OL