Ticaret

Dijital Dönüşüm


Tüm kurumsal işletmeler çalışma şekillerinde dijital dönüşüm gerçekleştirmek zorunda. Bu da, teknolojideki gelişmeleri (örn. mobil, nesnelerin interneti, bağlantılı araçlar) kullanarak müşteri hizmetini iyileştiren ve çalışan verimliliğini artıran yeni dijital hizmetler sunmak anlamına gelir. Bu dijital hizmetlerin merkezinde de yazılım bulunmaktadır. DevSecOps, dijital hizmetlerin hızlı ve kaliteli bir şekilde dağıtımını gerçekleştirebilmek için çok önemlidir; başarılı bir dijital dönüşümün temel unsurudur.

Senkronizasyon


Onlarca ekip farklı programlarla, döngülerle, lansmanlarla ve mimarilerle çalıştığında büyük kuruluşların liderlik ve senkronizasyon konusunda sorun yaşanması oldukça kolaydır. DevSecOps ile her şeyi görebilecek ve ekipleriniz arasında izlenebilirliği ve sorumluluğu koruyabileceksiniz.

İşbirliği


DevSecOps ile, tüm departmanlarda çalışma değerini ön plana çıkarmak için ekipleriniz arasında uyum oluşturabileceksiniz. Ortaya koyulan her çaba ile; geri bildirim döngülerini kısaltmak, sürekli gelişime odaklanmak ve hepsinden öte son kullanıcının veya müşterinin ihtiyaçlarını her şeyden değerli kılmak amaçlanmıştır. Bu şekilde düşünerek yenilikçi ürünler ve hizmetler üretebilmek için daha yüksek verimlilik elde edebilir, pazara ve rakiplerinize göre değişimlere gidebilecek çeviklik kazanabilirsiniz.

Yenilik


DevSecOps, yenilik ve çeviklik sağlayabilmeniz için işletmenizi geliştirerek daha iyi sonuçlar almanıza ve rekabet etmenize yardımcı olur. Dönüşüm; daha iyi işbirliğini, otomasyonu ve süreç gelişimini beraberinde getirerek işletmenizin ihtiyaçlarına göre sonuçlar almanızı ve bu sonuçları değerlendirmenizi sağlar. Kurumsal “bölümler” maliyet merkezi yerine stratejik işletme “ortakları” haline gelir.

Analiz

Müşteri Davranışlarını Anlamak


Müşteri davranışlarını ve müşterilerin yaşadığı sıkıntıları analiz etmeyi kolaylaştıran görsel kanıt ve bağlam sağlayan özellikleri optimize ederken uygulamalarınızın performansını ve kullanılabilirliğini anlayın. Müşteri ilişkilerinizin neden ve nerede temel performans göstergelerinin (örn: KPI’ların) altında kaldığını anlayın ve bunu geliştirmek için iş ve geliştirme ekipleriyle birlikte çalışın.

İş Etkinizi Geliştirin


Tüm ‘’sihirli anları”, özellikle de müşteri bağlılığıyla en yüksek korelasyona sahip olanları tanımlayın; otomatik performans koleksiyonu ve ölçümler uygulayarak bu anların bağlı değer zincirinin bir parçası olup olmadığını, yinelenen gelir modelini tetiklemek için tasarlanan hizmetler veya uygulama arayüzleri ile ortaklara dağıtılıp dağıtılamayacağını belirleyin. Model ne olursa olsun, mobil uygulama veya web tabanlı fark etmeksizin birleşik son kullanıcı görünümünü tüm bağlamsal, durumsal veya işlemsel etkileşim sağlama özelliklerinden faydalanın. Çünkü bağlılığın belirlendiği ve girişimciliğin oluştuğu yer burasıdır.

Yeni Kültür Benimseyin


NPS gibi ölçüm değerlerini, davranışlarınızı günlük operasyonel işlemlere gömebilen araçlarla elde edin. Müşteri deneyimini geliştirmek genel bir amaçtır, bu nedenle süreçler Dev ve Ops arasındaki bilgilerin geri bildirimine uyum sağlayarak aynı zamanda özellikle her birinin müşteri deneyimini geliştirmede oynadığı rol göz önüne alarak her ekipteki tüm işlevlerin (Geliştiriciler, Operasyonlar, Destek vb.) ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Kayıpları Belirleme


Gelişmiş analitikle yalnızca tahmin edilebilir ve öngörülen analitik modelleri oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda aksayan bir durum oluştuğunda etkilenen müşterilerin/potansiyel müşterilerin kimler olduğunu doğru bir şekilde ve gerçek zamanlı olarak tespit etmek için gömülü uçtan uca iş zekasını kullanabileceksiniz. DevSecOps, bu verileri “geri kazanma” süreçleri için kullandığınızda aynı zamanda satış ve pazarlama ile işbirliği yapmanızı sağlar.

Finans

Verimlilik


Otomasyon ve DevSecOps birlikte çalışır. DevSecOps kültürü, ekiplerinizin farklı alanlarda yetkin olmasını sağlayarak iş akışının dengelenmesini kolaylaştırır ve genel verimliliği artırır. Otomasyon ve verimliliğin birleşimi, DevOps ekiplerinin verimsiz ve vasat çalışmasını engellemeye yardımcı olur.

Yatırımın Geri Dönüşü


DevSecOps, işletmenizin verilerle daha hızlı bir şekilde para kazanmasını sağlar. Tüm işletmeler artık verilerle çalışır ve verilerinden değerini tespit etmek için işletmenizin otomatik ve çevik bir veri işletme yaklaşımı olmalıdır. Büyük Veri araçlarıyla otomatik çalışan DevSecOps hizmetleriyle zaman ve para kazanarak hızlı bir şekilde değerli fırsat maliyetini karşılayacaksınız. Otomasyon ve iş zekası, finansal ekiplerin yatırım değerlerini tam olarak ölçmelerini sağlayacaktır.

Daha Hızlı Büyüme


Büyümeniz, mevcut ürünlerin/hizmetlerin satışından ve/veya yeni çözümlerin sunulmasından elde edilir. Daha iyi bir ürün oluşturmak, DevOps’un görevinin temelidir. DevSecOps’ın tanımı, yüksek uygun ürün/pazar bulma olasılığıdır. Bu da, müşterilerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde tespit edebilirseniz daha fazlasını satabileceğiniz anlamına gelir. Kuruluşunuza DevOps kurarak müşterilerin ne istediğini daha hızlı bir şekilde öğrenebilir ve böylece işletmenizi daha hızlı bir şekilde büyütebilirsiniz.

Uzun Vadede Stabilite


DevSecOps kültürü, ürününüzün stabilitesini ve altyapısını geliştirecektir. Hızlı yinelemelerle ürün çözümleri de sürekli olarak güvenilir olacaktır. Ürün iyi çalışırsa müşteriler tarafından güven kazanır. Sonuç? Sadık müşteri tabanı ve istikrarlı gelir akışı. Uzun dönem stabilitenin başka bir yönü, kaynakların ve harcamaların tahmin edilebilirliğidir. DevSecOps, bu tahmin edilebilirliği harcama çözümlerinize talep özelliğini yakından ilişkilendirerek sağlar. Bir DevSecOps programı, ürünle düzenli bir uyum içerisinde çalışarak kuruluşunuzda daha yüksek görünürlük ve stabilite sağlar.

Pazarlama

Pazarlama Entegrasyonu Destekleyin


DevSecOps pazarlama uygulamalarının başlama noktası, medya, mesajlar ve müşteri deneyimini geliştiren mekanizmaların desteği ve entegrasyonudur. DevSecOps’a geçmek, geliştirme, entegrasyon ve bakım unsurlarını gerçek zamanlı iş zekası tarafından desteklenen gerçek bir “MarTech” sistemi olarak yönetmenize yardımcı olur.

MarDev Araç Zinciri


Pazarlama içeriğinizin yayınlanma sürecini bir DevOps ortamında yapılandırdığınızı düşünün. Birleşik pazarlama ve teknolojik taktiksel planlama/izleme yaklaşımıyla “Planlama ve İzleme” işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Teknik yönden, oluşturmak veya entegre etmek ve ardından bu sistemlerin gerçek zamanlı bir şekilde performanslarını ve stabilitelerini izlemek için “MarTech” sistemlerinin gerektirdiği tüm teknik gereklilikleri ayarlayabileceksiniz.

Etkili Pazarlama


DevSecOps kullanarak, geliştirme ekiplerinin operasyonla işbirliği yaparak gerekli araçları işletme için doğru zamanda iletebildikleri gibi pazarlama ekipleri de doğru içeriği doğru zamanda satış ekibine iletebilir. DevSecOps ile tüm kuruluş boyunca işbirliği, hız ve yenilikçi olma yarışı kolaylaştırılmaktadır.

Daha İyi Talep ve Takip


Pazarlamada öngörüler ve talepler daha kaliteli hale gelecektir. DevSecOps kullanarak öngörüler ve talepler satış işlemine sokmanın ölçülebilir ve tanımlanabilir bir yoluna sahip olacaksınız, böylece satış uzmanları öngörüleri ve talepleri bulmak için veya daha düşük nitelikli olanları elemek için daha az vakit harcayacaklar. Öngörülerinizi ve taleplerinizi temel performans göstergeleri ile ölçtükçe niteliklerini artırabileceksiniz ve gerçek zamanlı olarak zayıf yazılım deneyimi yaşayan müşteriler için harekete geçebileceksiniz.

İK & Hukuk

Yasal Uyumluluk


Avukatlar olarak tüm kod güncellemelerini kontrol etmeniz mümkün değildir; fakat bilgi edinmeniz önemlidir. DevSecOps; kodlarınızı geliştiren, test eden ve dağıtan insanlarla iletişim halinde olmanızı garantiler. Bir uygulama veya yazılım hizmeti oluşturmak veya değiştirmek, Son Kullanıcı lisans sözleşmesinde, hizmet seviyesi sözleşmesinde veya diğer hukuki dokümanlarda değişiklik yapılmasını gerektirebilir ve aynı zamanda uyumluluk sorunları teşkil edebilir. Bu nedenle, hukuki ihtiyaçlarınızın sürekli dağıtım zincirine dahil olması çok önemlidir.

İş Devamlılığı


Sürekli dağıtım zincirine dahil olan geliştiriciler ve operatörler, sürekli müsait olan, hiç tatil yapmayan veya başka işlerle uğraşmayan birer robot değildir. İşleri değişebilen ve bazı durumlarda müsait olmayan insanlardır. Çalışanlar gelip giderken, terfi ederken, tatile giderken sürekli dağıtım zincirinin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak için İK’nin sürekli dağıtımdan sorumlu profesyonellerle işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. İK, yeni çalışanların sorunsuz bir şekilde dahil edilmesini sağlayabilir, boş pozisyonların hızlı bir şekilde doldurularak işletmenin kesintiye uğramasını engelleyebilir.

Sorumluluk


Gerçek bir DevSecOps ortamı, tüm birimlerin tüm iş süreçlerinde görünürlüğe sahip olması demektir. DevSecOps araçları ve uygulamaları, hukuk departmanı ve İK’yı güçlendirerek dahili kaynakların yanı sıra harici tedarikçilerin ölçülmesine ve doğrulanmasına yardımcı olur. Kimin hangi işe katkıda bulunduğunu görün, personel veya departmanın temel performans göstergelerini ölçün, hizmet seviyesi anlaşmalarındaki dağıtımlarını gerçek zamanlı olarak ölçerek hizmet sağlayıcıları ve tedarikçi performanslarını izleyin ve kontrol edin.

Görünürlük


DevSecOps bir kültürdür, bir işletme dijital işletme halini alırken yaşayacağı gelişmeler açısından çok önemli bir kültürdür. Şirketinizin performansı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi yazılım yoluyla ne kadar iyi dönüştürdüğünüze ve dijital platformlarınızla en iyi müşteri hizmetini sağlayabilmenize bağlı olduğu gibi ekibinizin ve ekip üyelerinin performansı da kişisel performansın yanı sıra sisteme sağladıkları katkılar yönünden de değerlendirilmelidir. DevSecOps’a geçmek, niteliksel veya sayısal ölçüm araçlarının birleşimiyle “başarıyı” ölçmenizi sağlar.

Güven

Sıfır Güven Sağlayın
Güvenli Dijital Dönüşüm


Fabrikada birleşik bulut platformuna yerleştirilen güvenlik kontrolleri yardımıyla, organizasyonunuz ağınızın tamamında gerçekleşen tüm trafiğe ilişkin uyumlu bir resim temin etmek amacıyla birbiri ile iletişim halinde olacaktır.

Ölçeklendirilebilir Güvenlik


Kullanıcıların performanslarını yönetip, dünyanın en iyi bulut güvenlik korumasını sağlarken yeni özellikleri ve binlerce kullanıcıyı kolayca ekleyebilirsiniz.

Akıllı Koruma


Bulut güvenlik çözümümüz her kullanıcıdan ve her bağlantıdan öğrenebilme kabiliyetine sahiptir; Güvenlik anlamında her yeni tehdit bloke edilir ve diğer hizmetler birbiri ile iletişim kurmaya devam eder. Bu sayede tam görünürlük elde edersiniz.

BÜLTENE ÜYE OLBÜLTENE ÜYE OL