DevSecOps Nedir?

Tüm Organizasyonunuzu Güçlendirin
DevSecOps, DevOps felsefesinin evrimini teşkil etmektedir. Bu ibare, güvenliği yazılım geliştirme, yazılım aktarma ve yönetim operasyonlarına ait yaşam döngülerinin bir parçası haline getiren kavramı ifade etmektedir. DevOps ibaresi geliştirme işlemi ile operasyonlar arasındaki iletişim seviyesini arttırmak için kullanıldığında, DevSecOps bu uygulamaların bir kez üretime dahil olduğunda güvenli olmalarını temin eder.

Neden DevSecOps?

Uygulamaların bulutta konuşlandırılmaları kabiliyeti hem ölçek hem de hız açısından gelişmiş nitelikte olup, Agile ve DevSecOps metodolojilerine yönelim (bununla birlikte, sürekli teslim işlemi) başarısız uygulama lansmanlarını geçmişte kalan bir olgu haline getirmiştir. Geliştirme ve IT operasyonlarının “tek bir otomasyon şemsiyesi” altında bütünleştirilmesi ilkesi olan DevSecOps, daha sık kullanılan özelliklerin piyasa sürülümlerinden artan uygulama istikrarına kadar her şeye yardımcı olmasını sağlamıştır.

Ancak, birçok güvenlik ve uyum izleme aracı, basit anlamda DevSecOps’un gerektirdiği hızda güvenlik sağlayamamaları nedeniyle bu değişim hızına ayak uyduramamıştır. Bu durum hızlı uygulama konuşlandırması ve IT yeniliği açısından güvenliğin en büyük tehdit unsuru olduğu görüşünü somut hale getirmiştir.

DevSecOps bulut teknolojisine geçişte Agile yüksek performanslı işletmeler için bir standart haline gelmiş olup, güvenlik tamamen bütünleşik bir DevSecOps haline geldiğinde, işletmelerin çevrimiçi ticaretlerinin başarısına ilişkin temel Agile işletmeler açısından da bir standart haline gelecektir.Neden DevSecOpsDeneyimimiz, hizmetlerimiz ve sınıfında en iyisi olan araçlarımız müşterilerimizin “dijitalleşmenin sevk ettiği güvenli ticaret” imkanına ulaşmalarını sağlar: bunun anlamı, “ticari hedeflere ulaşılabilmesi için müşteri portföyünüzün bakış açısından sürekli teslim ve uygulama yönetiminin çerçevesini oluşturmak ve kusursuz bir müşteri deneyimi sağlamaktır”. Güvenli yazılımları piyasaya sürme, yönetme ve sağlama şekliniz yazılımın kendisi kadar önemli hale gelecektir. ONOTIO, uygulamaların bütünlüğünden taviz vermeksizin artan müşteri beklentilerini doyuma ulaştırmanızı sağlayacaktır. Organizasyonunuza dünyanın sınıfında en iyi çözümlerini temin ederken, güvenli iş birliği dijital işgücünü inşa etmenizi yönetmek ve analiz etmek amacıyla sürekli teslim olanağından faydalanmanızı sağlayacağız.

Siz DevSecOps kültürünü benimserken, iş birliği ile oluşan işlemlerin kapsam genişliğine doğru bir evrim geçireceksiniz. Belirtilen bu işlemler ekiplerinizin yazılımları daha güvenli ve daha hızlı teslim etmesine yardımcı olmak üzere birlikte çalışacaktır. Bu yazılım üretime ulaştığında, sadece performansı değil, aynı zamanda her türlü KPG’ni ölçmek amacıyla, işletme liderlerinizi güçlendirip, AIOP’leri bütünleşik hale getirirken, gerçek zamanlı ticari ölçütleri de yönetip, analiz edebileceksiniz.

Güvenli bir organizasyonel dijitalleşme elde etmenize ve tüm paydaşlar arasında güven ve iletişimi arttırıp, gerçek anlamda güvenli müşteri ve ticaret odaklı dijital bir ortama olanak sağlarken, DevSecOps kültürü bünyesinde gerekli olan beceri ve sorumlulukları elde etmenize yardımcı olacağız.

ONOTIO & DevSecOps

Deneyimimiz, hizmetlerimiz ve sınıfında en iyisi olan araçlarımız müşterilerimizin “dijitalleşmenin sevk ettiği güvenli ticaret” imkanına ulaşmalarını sağlar: bunun anlamı, “ticari hedeflere ulaşılabilmesi için müşteri portföyünüzün bakış açısından sürekli teslim ve uygulama yönetiminin çerçevesini oluşturmak ve kusursuz bir müşteri deneyimi sağlamaktır”. Güvenli yazılımları piyasaya sürme, yönetme ve sağlama şekliniz yazılımın kendisi kadar önemli hale gelecektir. ONOTIO, uygulamaların bütünlüğünden taviz vermeksizin artan müşteri beklentilerini doyuma ulaştırmanızı sağlayacaktır. Organizasyonunuza dünyanın sınıfında en iyi çözümlerini temin ederken, güvenli iş birliği dijital işgücünü inşa etmenizi yönetmek ve analiz etmek amacıyla sürekli teslim olanağından faydalanmanızı sağlayacağız.

Siz DevSecOps kültürünü benimserken, iş birliği ile oluşan işlemlerin kapsam genişliğine doğru bir evrim geçireceksiniz. Belirtilen bu işlemler ekiplerinizin yazılımları daha güvenli ve daha hızlı teslim etmesine yardımcı olmak üzere birlikte çalışacaktır. Bu yazılım üretime ulaştığında, sadece performansı değil, aynı zamanda her türlü KPG’ni ölçmek amacıyla, işletme liderlerinizi güçlendirip, AIOP’leri bütünleşik hale getirirken, gerçek zamanlı ticari ölçütleri de yönetip, analiz edebileceksiniz.

Güvenli bir organizasyonel dijitalleşme elde etmenize ve tüm paydaşlar arasında güven ve iletişimi arttırıp, gerçek anlamda güvenli müşteri ve ticaret odaklı dijital bir ortama olanak sağlarken, DevSecOps kültürü bünyesinde gerekli olan beceri ve sorumlulukları elde etmenize yardımcı olacağız.

Kullanıcı Merkezli
Dijitalleşme

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

DevSecOps ile Artan
İş Birliği Süreçleri

Ortak Çalışmaya Dayalı Dijital
İş Gücü Oluşturma

Uygulama Bütünlüğü Korunarak
Artan Beklentileri Karşılama

Müşteri ve İşletme Odaklı
Gerçek Bir Dijital Ortam

Her Yerden Çalışın

Sıfır Güven Sağlayın

Güvenli Bulut Aktarma